ספרים, פרקים וכתבי עת דיגיטליים

בעמוד זה אני מוסיף לאורך הזמן ספרים דיגיטליים ופרקים אשר הותר להפיץ אותם במסגרת זכויות יוצרים. ביקורות על ספרות מקצועית וספרות בנושא טיפול בילדים ובני נוער, אפשר למצוא בעמוד זה בבלוג.

קישור ישיר לתוכן העמוד אפשר למצוא כאן. כמו תמיד יש עוד הפתעות ותוספות יתקבלו בשמחה! קריאה מהנה

This chapter provides clinical social workers with practical approaches and theoretical grounding to provide mental health and psycho-social support in emergency situations according to international guidelines. It is part of a new book published by Sage Publications: Bragin, M. (2011). Clinical social work in situations of disaster and terrorism. In Brandell, J. (Ed.). Theory and Practice in Clinical Social Work, Second Edition. Chapter 14 Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

בעמוד זה מקורות נוספים בנושא ניהול מצבי אסון וחירום


״חוסן נעורים״ – הטמעת אסטרטגיה יעילה למניעת התנהגויות סיכון ולקידום רווחתם של ילדים ובני נוער מאת יוסי הראל-פיש. פרק מתוך הספר ״מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול, ריקי צימר וחגית בוני-נח, עורכות. הוצאת מוסד ביאליק, עמ׳ 73-76

מההקדמה:

בשנים האחרונות, על בסיס עדויות אמפיריות רבות שהצטברו בספרות המדעית, פותחו כמה גישות חדשות למניעת התנהגויות סיכון והיפגעות של בני נוער. רוב הגישות הללו מאופיינות בפנייה ממודלים הממוקדים במניעת גורמי ההשפעה השליליים לגישות הממוקדות בהעצמת גורמי ההשפעה החיוביים, שהם גורמי הגנה וחוסן נפשיים ותפקודיים.

אחד המודלים ההתערבותיים שפותחו במסגרת זו הוא מודל "חוסן נעורים" הראל-פיש 4113 – מודל אקולוגי-הוליסטי ליישום אסטרטגיה מערכתית לקידום רווחתם, בריאותם ובטיחותם של בני נוער בבתי ספר, בקהילה וברשויות מקומיות, תוך כדי צמצום תופעות של שתייה בעייתית של אלכוהול, שימוש בסמים, אלימות, התנהגויות סיכון אחרות ונשירה סמויה. מודל "חוסן נעורים" מתייחד בשילוב של מודל מושגי ממוקד הנשען על עדויות מדעיות אסטרטגיה מערכתית ארוכת טווח ורב-מגזרית בקהילה ובבית הספר שמטרתה לחולל ,evidence based מצטברות שינוי ביעדי המטרה, התמקדות במבוגרים המשמעותיים הורים, מורים ומדריכים שהם מנוף הכרחי לחוללות שינוי אצל הילדים, וחיבור אינהרנטי ומובנה למערכות ניטור והערכה מדעיות בכל שלבי הפיתוח, היישום וההטמעה של אסטרטגיית ההתערבות.


שלושה פרקים מספרם של ד״ר איתן לבוב והילה אלקיים ״אייכה – משבר ההורות בת זמננו והקריאה להורה מגדל


"הכשל האמפתי בטיפול קבוצתי" | איבון טייטל | הוצאת רסלינג

ספר זה עוסק בכשלים אמפתיים של מנחי קבוצות. מטרתו לזהות ולהגדיר מהו כשל אמפתי של מנחי קבוצות ולבחון את הקשר בין הכשל האמפתי לשביעות הרצון בקרב המטופלים מהטיפול ומתוצאותיו. בספרות המקצועית לא נמצאה הגדרה כוללת ואחידה למונח "כשל אמפתי", וחסרים מחקרים אשר בוחנים מרכיב זה בטיפול ואת השפעותיו.

סקירת ספרות המחקר מעלה שהכשל האמפתי הוא תלוי תיאוריה. התיאוריה הקלאסית של פרויד, תיאוריית הדחף, מדגישה את חשיבות הפירוש והתובנה כגורמים מרפאים, בטיפול שבמסגרתו המנחה הוא אנונימי, מתנזר, לא אישי ומהווה יעד להשלכות. כשל אמפתי לפי גישה זו הוא פירוש לא נכון או לא מדויק או שלא בעתו. התיאוריה של יחסי אובייקט מבינה את הכשל האמפתי כפרשנות לא נכונה של יחסי ההעברה למטפל. הגישות הפוסט-מודרניות, וזו של היינץ קוהוט, רואות ביחסים ובפרשנות מִקשה אחת, ועבורן כשל אמפתי הוא פרשנות לא נכונה או כזה שניתן בצורה ביקורתית, לא רגישה ובלתי מתחשבת. גם היעדר מאמץ להיות אמפתי מצד המנחה נתפס בגישה זו ככשל אמפתי.

איבון טייטל מגלה בספר זה שני ממדים מרכזיים להגדרת הכשל האמפתי – רגשי ופרשני. נמצא שכשל רגשי קודם לכשל מנטלי; גילוי אשר מבסס את התפיסה ביחס לחשיבותו של הקשר הטיפולי ושל יחסי מטפל-מטופל להצלחת הטיפול – לפני הפירוש. הספר כולל פרקים תיאורטיים, מחקריים וקליניים, והוא מציג דוגמאות למקרים טיפוליים, אישיים וקבוצתיים. ככלל, בקבוצה הכשלים האמפתיים שכיחים הרבה יותר מאשר בטיפול פרטני. ריבוי המשתתפים, ההדהוד והשיקוף המועצמים, תהליכי פיצול, השלכה והזדהויות עלולים לגרום לפגיעות נרקיסיסטיות ולכשלים אמפתיים רבים. טייטל טוענת שחוויית המטופל היא שמכריעה והיא המדד לכשל אמפתי. חשוב שהמטפל יזהה אותו, יהיה אחראי לו ויטפל בו באופן ממשי ולא רק כהשלכה מדומיינת של המטופל, כל זאת מתוך כבוד לסובייקטיביות של המטופל ומתוך הכרה בחשיבותו להצלחת הטיפול. באדיבות המחברת וההוצאה, הפרק ״תיאוריות אישיות וכשלים אמפתיים״.


המדריך לאימהות שחוו מערכת יחסים מתעללת נועד לסייע להן להגן על ילדיהן ולהעניק להם אהבה, תמיכה ומודלים חיוביים לחיקוי אפילו בעיצומה של התעללות. המדריך יסייע גם לגורמי רווחה ומשפט האמונים על ביטחונם של הילדים. שני פרקים באתר פסיכולוגיה עברית באדיבות המחבר וההוצאה.


כל גליונות כתב העת של עמותת "אפשר", ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי בקישורים שבהמשך המסמך המתאר את פעילות העמותה והבטאון. בבטאון שמחים תמיד לקבל כתבי יד, גם אם הם לא ערוכים וחברי המערכת עוזרים בעריכה ובהגשה נאותה. מומלץ!


ילדים דחויים חברתית – תאוריה מחקר וטיפול/חנה גרפי-פישר/הוצאת רסלינג
פרק מתוך הספר באדיבות פסיכולוגיה עברית


ילד ללא הפסקה / מיכל אבירם ויינר איורים: מתן קלוורי רוב

סיפורו של פיצי קפיצי מאפשר לנו למצוא את עצמנו, כהורים או כילדים, מזדהים ומתמודדים עם מצבים דומים, ואולי גם מגלים את המשותף ואת המיוחד שבכל אחד מאיתנו ומנסים לבדוק מה מתאים לנו. פרק מתוך הספר באדיבות פסיכולוגיה עברית


לא הכי "טיפולי" אבל שווה קריאה ולמידה – ספר דיגיטלי – בנג'מין פרנקלין/האוטוביוגרפיה


עמית פכלר / אבא בלי אבא – אהבה, אשמה ותיקון בחיי יתומים מאב (הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור 2016)

מתוך האתר פסיכולוגיה עברית: 'ביום השני אחרי הלידה ביקרתי את אשתי בחדר לידה ולקחתי את הבן שלי על הידיים… ואז התיישבתי בבית החולים וכתבתי לו מכתב: "לי לא היה אבא ואני לא יודע איך להיות אבא, אבל אני מקווה שאני אהיה בסדר".'

אבות שהתייתמו מאב בגיל צעיר מספרים למחבר הספר, שחוקר את השפעות האבדן, על נוכחות אביהם המת בחיי היומיום: בזוגיות, בהורות ובקריירה. תופעות כגון חזרה בתשובה, רגשי אשם, קשיי אינטימיות ואימוץ דמויות אב מוארות באור חדש, וסיפורי המשתתפים משרטטים את האופן שבו מתוך הכאב בוקעות תקווה חדשה ואפשרות לתיקון.
בשפה קולחת ובלוויית מובאות מן הקולנוע, מן הספרות היפה ומן התרבות הפופולרית, המחבר מציע הסבר פסיכואנליטי מפתיע למניעים הסמויים, הלא־מודעים, לבחירותיו של אדם שהתייתם מאב. יחסיו המורכבים של היתום עם שתי הנשים החשובות בחייו – אמו ורעייתו – זוכים לדיון מעמיק ופרק מיוחד מוקדש לסוגיות קליניות בטיפול הפסיכואנליטי ביתומים מאב.
תופעת היתמות וחוויית האבהות מעולם לא זכו להתבוננות כמו זאת המוצגת כאן. ספר זה ייגע בכל מי שחווה אבדן בחייו ובכל מי שמכיר אדם המתמודד עם אבל, אולם הוא יכול לספק תובנות חשובות גם לכל המתעניינים בפסיכולוגיה ובתורתם של פרויד, יונג, ויניקוט ואחרים, ולהאיר באור חדש את תחושותיהם ובחירותיהם.

 ד"ר עמית פכלר הוא פסיכולוג קליני, מנהל המכון לטיפול רגשי במרכז הקליני הבינתחומי באוניברסיטת חיפה. בעת כתיבת הספר שימש פסיכולוג אחראי במחלקה הסגורה למבוגרים א' בבית החולים 'גהה'. לפניכם הפרולוג ופרק מתוך הספר באדיבות המחבר וההוצאה לאור פרולוג והפרק השלישי "אבא לא פוגשים, אבא חיים"


מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s